Gwarancja i Serwis


Gwarancja i Serwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją. Długość okresu gwarancyjnego jest zależna od typu produktu, wyprodukowanego przez firmę Oknohit. Oferujemy maksymalnie 10-letni okres gwarancyjny.

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia zakupu. Warunkiem jej obowiązywania jest właściwy montaż produktów oraz ich użytkowanie zgodne z instrukcją czyszczenia i konserwacji firmy Oknohit.

Gwarancja obejmuje:

  • odporność na działanie światła (trwałość barwy)
  • właściwe zachowanie funkcji okucia, poprawność działania okuć
  • odporność zespoleń szybowych na wewnętrzne zaparowanie

Gwarancja nie obejmuje:

  • regulacji okuć
  • konserwacji okien
  • roszenia zespoleń szybowych na zewnątrz budynku i wewnątrz
  • pęknięć szyb powstałych w czasie użytkowania
  • wad nieistotnych, nie mających wpływu na wartość użytkową okien

1383426848_ACP_PDF 2_file_document

 

Karta gwarancyjna.