Charakterystyka techniczna


I4000CL I4000RL I4000CL85 I4000RL85 I5000 I7000N I8000CL E8000
WLAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Profile 5 komorowe Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Profile 6 komorowe Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Głębokość zabudowy (mm) 70 70 85 85 70 85 85 85
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA *
Uw (W/m2*K) z szyba U=1,1 wg EN 673 1,3 1,3 1.2 1.2 1.2
Uw (W/m2*K) z szyba U=0,5 wg EN 673 oraz termiczną ramką międzyszybową 0.8
WYPOSAŻENIE
Wzmocnienie zamknięte w ramie o o o o o o Untitled-1  –
Okucie Roto NT Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) Untitled-1
Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Blokada błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Aluminiowa ramka w zespoleniu szybowym Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Termiczna ramka międzyszybowa o o o o o o Untitled-1 Untitled-1
Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1  –
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Klamka aluminiowa Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Listwa podparapetowa Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Uszczelki EPV (zgrzewane) Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
Wypełnienie dolnego rowka okuciowego Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1

Legenda:
o – opcja
*Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jedno skrzydłowego o wymiarach 1230 x 1480 mm.