Certyfikaty


Firma Oknohit posiada zestaw wymaganych prawem atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wysoką jakość produktów. Pełna certyfikacja produktu zgodna jest z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustaw oraz wymogów dyrektyw europejskich.

 

1383426848_ACP_PDF 2_file_document
Deklaracja właściwości użytkowych Ideal 4000

 

1383426848_ACP_PDF 2_file_document
Deklaracja właściwości użytkowych Ideal 4000 comfort

 

1383426848_ACP_PDF 2_file_document
Deklaracja właściwości użytkowych Ideal 5000

 

1383426848_ACP_PDF 2_file_document
Deklaracja właściwości użytkowych Ideal 8000
.